Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Nevädzová 3
821 01 BRATISLAVA

Objednávanie klientov: PhDr. Jozef Štefan, PhD.

 

Telefón CŠPP: 0907 929 610

Riaditeľka: 0915 710 913
E-mail: cspp.nevadzova.ba@gmail.com